Name :                           Hridaram Yadav

Father’s Name :       Sant Baks Yadav

Designation :            Working Labour

Age :                              31 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Ashif Bagh, Pathakpura, Po- Darshan Nagar, Manjha, Dist- Faizabad (UP)- 224135

Name :                          Shankar

Father’s Name :      Shiv Prasad

Designation :            Working Labour

Age :                              35 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 424/2, Pawhari Asram, Kajipur,
Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Shiv Kumar Nishad

Father’s Name :     Nanku Ram

Designation :           Working Labour

Age :                               49 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- Murai Tola, Kaziana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Shrwan

Father’s Name :       Mohan

Designation :            Working Labour

Age :                              24 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kajiyana, Ayodhya,

Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Ajay

Father’s Name :     Brij Lal

Designation :           Working Labour

Age :                              24 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Bariyari, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Jamuna Prasad

Father’s Name :      Sangam Lal

Designation :            Working Labour

Age :                               60 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 1/3, Nikat Khtik Mandir Murai Tola, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Ashok Kumar Prajapati

Father’s Name :     Nanhak Prasad

Designation :           Working Labour

Age :                               52 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 642/2, Kaniganj, Barahata, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Abhay Kumar

Father’s Name :     Vasudev Yadav

Designation :           Working Labour

Age :                              38 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 28, Verma, Colony, Terhibazarav,
Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Ravi

Father’s Name :     Ramesh Kumar

Designation :           Working Labour

Age :                               28 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kajiyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Maniram Nishad

Father’s Name :       Nanku Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 1447, Kajiyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Vishvnath Yadav

Father’s Name :       Ram Autar

Designation :             Working Labour

Age :                               45 years

Rly. Goods-shed :     Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill+Po:- Dadera,
Dist- Faizabad (UP)- 224135

Name :                          Hari Mohan

Father’s Name :      Ram Nageena

Designation :            Working Labour

Age :                               22 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Verma Colony, Terhibazar,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Santosh

Father’s Name :     Fagun Lal

Designation :           Working Labour

Age :                              45 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kajiyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Nankuram Nishad

Father’s Name :     Sooryabali

Designation :           Working Labour

Age :                              71 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kaziyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Sanoj

Father’s Name :     Mangal Das

Designation :           Working Labour

Age :                              34 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Beheliya Tola Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Nandram Yadav

Father’s Name :     Ram Chandar Yadav

Designation :           Working Labour

Age :                              32 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 9/5/58, Chakratirath, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Manoj

Father’s Name :     Ayodhya

Designation :           Working Labour

Age :                               23 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill+Po:- Bagh Bijeshwar,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Ram Murat

Father’s Name :       Hari Lal

Designation :             Working Labour

Age :                                35 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kaziyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Sobha Ram

Father’s Name :       Gaya Prasad

Designation :             Working Labour

Age :                               39 years

Rly. Goods-shed :     Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

1/5/50, Langad Veer Road Verma Colony,

Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Dinesh Kumar

Father’s Name :     Laxman

Designation :           Working Labour

Age :                              36 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 652/3, Barahata, Kaniganj, Ayodhya,

 

Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Raja Babu

Father’s Name :       Ram Raj Sonkar

Designation :             Working Labour

Age :                               24 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Murai Tola, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Shivkaran

Father’s Name :      Ram Surat Yadav

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Verma Colony, Tedhi Bajar,
Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Suraj

Father’s Name :     Bhola

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Tedhibazar, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Jagdish Prasad Sonkar

Father’s Name :     Babbu Sonkar

Designation :           Working Labour

Age :                              47 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

22 Prikrama Marg, Tuda Colony, Ayodhya,

 

Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Mukesh Kumar

Father’s Name :      Hajari Lal

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kajiyana, Ayodhya,

 

Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Shiv Baran

Father’s Name :       Raghu Yadav

Designation :           Working Labour

Age :                              56 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

B-2/1A, B-Block, Kusum Pur Pahari,
Vasant Vihar-1, South West Delhi- 110057

Name :                         Harishyam

Father’s Name :       Siyaram

Designation :            Working Labour

Age :                              34 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Ashifbagh Uparhar, Darshan Nagar,
Dist- Faizabad (UP)- 224125

Name :                        Asha Ram

Father’s Name :      Ramdev

Designation :           Working Labour

Age :                             40 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 656/1, Barahata, Kaniganj, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Balkaran Yadav

Father’s Name :       Ramdev

Designation :             Working Labour

Age :                             40 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bajar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Jalandhar Paswan

Father’s Name :       Madho Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                              47 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Saidpur, Darweshpur,
Dist:- Patna Bihar- 803213

Name :                        Mangal Prasad

Father’s Name :       Dhani Ram

Designation :           Working Labour

Age :                             63 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

1-4-128, Murai Tola, Kaziana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Visheshwar Mahto

Father’s Name :       Kameshwar Mahto

Designation :           Working Labour

Age :                              45 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill+Po:- Singhaul  Dist:- Nalanda Bihar- 811102

Name :                          Suraj

Father’s Name :       Ram Avtar

Designation :           Working Labour

Age :                              28 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Pauhari, Ashram Ke Peechhe, Near Rly. Station, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Suraj

Father’s Name :       Ram Avtar

Designation :           Working Labour

Age :                             28 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Pauhari, Ashram Ke Peechhe, Near Rly. Station, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Santosh Mahto

Father’s Name :      Sagar Mahto

Designation :           Working Labour

Age :                              40 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill+Po- Gonawan, Ps- Harnaut, 
Dist- Nalanda, Bihar- 803110

Name :                         Deepak Kumar

Father’s Name :       Brij Lal

Designation :           Working Labour

Age :                              30 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Bariyari Tola, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Bharat Lal

Father’s Name :       Ramdev

Designation :           Working Labour

Age :                             35 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 12/1/36, Barahata, Kaniganj, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Anand

Father’s Name :       Naumi

Designation :           Working Labour

Age :                              37 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Bagh Vijesar, Ayodhya, 
Dist- Faizabad (UP)- 224123  

Name :                           Ramesh

Father’s Name :       Kunnan Lal

Designation :           Working Labour

Age :                              56 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kajiyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123   

Name :                         Bhola Yadav

Father’s Name :       Ram Aadhaar

Designation :           Working Labour

Age :                              53 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

182, Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Ajay Sonkar

Father’s Name :       Ram Chandar

Designation :            Working Labour

Age :                              27 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Bagh Bijeswar, Verma Colony, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Rahul Nishad

Father’s Name :      Shiv Kumar Nishead

Designation :           Working Labour

Age :                               25 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

1/4/47, Murai Tola, Kaziana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Ram Gopal

Father’s Name :       Mithai Lal

Designation :            Working Labour

Age :                                37 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Barawari Tola,Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Abhishek Yadav

Father’s Name :       Dharamraj Yadav

Designation :           Working Labour

Age :                               23 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Jitendra Nishad

Father’s Name :      Fagu

Designation :           Working Labour

Age :                                45 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 12/2/45, Barahata, Kaniganj, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Ramcharan Sonkar

Father’s Name :       Munau Sonkar

Designation :            Working Labour

Age :                              30 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Bagh Bideshar, Ayodhya, 
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Rahul

Father’s Name :       Durga Prasad

Designation :            Working Labour

Age :                                25 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Barvari Tola, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Gopal

Father’s Name :       Nvami

Designation :           Working Labour

Age :                                31 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Bagh Bejeswar Maniparwat Road,
Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Shiv Narayan Yadav

Father’s Name :       Babu Lal

Designation :             Working Labour

Age :                                48 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Suraj Kumar

Father’s Name :       Sharda Yadav

Designation :             Working Labour

Age :                                30 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Makkhapur, Po- Darshan Nagar,
Dist- Faizabad (UP)- 224135

Name :                          Ravi Kumar Maurya

Father’s Name :       Ram Prakash Maurya

Designation :             Working Labour

Age :                               38 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Anand Bagh Colony, Kaniganj, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Pradeep

Father’s Name :       Rajendra

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Kajiyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Ramnarayan Yadav

Father’s Name :       Babu Lal Yadav

Designation :            Working Labour

Age :                               55 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Jaykaran Yadav

Father’s Name :       Ram Murat Yadav

Designation :            Working Labour

Age :                               28 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Mohit Sonkar

Father’s Name :        Munau Sonkar

Designation :             Working Labour

Age :                               23 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Bagh Bijesar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Ram Raj

Father’s Name :       Nanku Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               42 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Muraytola, Kajiyana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Mahesh Kumar

Father’s Name :       Mata Prasad

Designation :             Working Labour

Age :                                31 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

06/03/14, Chakritirth, Sherjang Bazar, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Sikandar

Father’s Name :       Rajender

Designation :            Working Labour

Age :                               32 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Barvari Tola, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Pncham Yadav

Father’s Name :       Hariram Yadav

Designation :            Working Labour

Age :                              34 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Chakratirath, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                        Rama Chandar

Father’s Name :       Nanku Ram

Designation :           Working Labour

Age :                              34 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

1/4/47, Sulabh Shauchalay Ke Bagal,Kajiyana, Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Jhagaru

Father’s Name :       Jag Mohan

Designation :           Working Labour

Age :                              50 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- Murai Tola, Kaziana, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Parashu Ram

Father’s Name :       Siyaram

Designation :            Working Labour

Age :                              27 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Ashifbagh, Uparhar, Darshan Nagar,
Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224135

Name :                          Jagan

Father’s Name :       Naumee

Designation :           Working Labour

Age :                               36 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

6/2/87, Baheliya Tola, Tedhi Bazar,
Ayodhya,Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Raja Babu

Father’s Name :     Brij Lal

Designation :           Working Labour

Age :                              28 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Vill:- Bariyari, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Amit

Father’s Name :       Ram Pal

Designation :            Working Labour

Age :                               28 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Barvari Tola, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Sandeep Kumar

Father’s Name :       Raja Ram Gautam

Designation :            Working Labour

Age :                              36 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Murai Tola, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123  

Name :                          Guddu

Father’s Name :       Gaya Prasad

Designation :             Working Labour

Age :                                30 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Barvari Tola, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Suraj

Father’s Name :       Ayodhya Prasad

Designation :            Working Labour

Age :                              32 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :   LKO/NR

Bagh Bijeshwar, 
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                         Rohit Kumar

Father’s Name :      Salikram

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

23, Police Colony Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Vishal Mathur

Father’s Name :       Mahabir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                33 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

B-916, Devi Wara Vill- Karala
North West Delhi- 110081

Name :                          Prakash

Father’s Name :       Sharda Prasad

Designation :             Working Labour

Age :                                34 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                          Siyaram Yadav

Father’s Name :       Ghirrau Yadav

Designation :             Working Labour

Age :                               45 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Sangeeta Sonkar

Husband’s Name :   Bharat Lal Sonkar

Designation :             Working Labour

Age :                               43 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

252/1, Nikat Arti Dharam Kata Jaysinghpur , Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123  

Name :                          Sharda Devi

Husband’s Name :   Rakesh

Designation :             Working Labour

Age :                                37 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

H.No- 119, Murai Tola Kajiyana,
Ayodhya, Dist- Faizabad (UP)- 224123

Name :                           Laxmi Yadav

Husband’s Name :   Ram Narayana Yadav

Designation :             Working Labour

Age :                              45 years

Rly. Goods-shed :    Ayodhya

Division/Zone      :    LKO/NR

Verma Colony, Tedhi Bazar, Ayodhya,
Dist- Faizabad (UP)- 224123