Name :                         Bila

Father’s Name :      Gurmanda

Designation :           Working Labour

Age :                               43 years                

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

150, Ward No-4 Basti Guru Katam Singh New Abadi Guru Harsahai Ferozepur-152022

Name :                         Sukhdev Singh

Father’s Name :      Mukhtiar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan  Uttar Pindi Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Pipal Singh

Father’s Name :      Chirag Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               40 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharin Wala Brar Sharinala Ferozepur P unjab-152022

Name :                         Satnam Singh

Father’s Name :      Biz Singh

Designation :           Working Labour

Age :                              29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Baguwala Sharinwal Ferozepur 
Punjab-152022

Name :                         Babu Singh

Father’s Name :      Gajjan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                45 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Bohria Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Ravinder Singh

Father’s Name :       Boharh Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothanwala Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Saleam

Father’s Name :      Mohan Lal

Designation :            Working Labour

Age :                              36 years                 

Rly. Goods-shed :   Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mukasr Road Chopra Street Guru Harsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Sonu

Father’s Name :      Ram Parvesh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

3 Street No-6 Near Manjit Plase Kanshi Nagari Ferozepur Punjab-152002

Name :                         Bagicha Singh

Father’s Name :      Surinder Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Dist- Ferozepur Basti Bohrhia
Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Gurpereet Singh

Father’s Name :       Kashmir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                34 years                 

Rly. Goods-shed :     Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothanwalka Jandwala Ferozepur
Punjab- 152022

Name :                         Kulwinder Singh

Father’s Name :      Darshan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basri Kesar Singh Wali (Khaire Ke Gurharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Sandeep Singh

Father’s Name :       Puran Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                21 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Tibbe Wali Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Ranjir Singh

Father’s Name :      Mangal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               32 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothanwala Ferozepur Gurharsahai 
Punjab-152022

Name :                          Raj Singh

Father’s Name :      Chiman Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Pindi
Punjab-152022

Name :                         Ram Parvesh

Father’s Name :      Mugal Ram

Designation :            Working Labour

Age :                                41 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ward No-15 Tibba Wala Gurharsahai
Ferozepur  Punjab-152022

Name :                          Amrik Singh

Father’s Name :      Kashmir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               34 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Guddar Dhandi Ferozepur  Punjab-152022

Name :                         Kaka

Father’s Name :      Sadik

Designation :           Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Sahibdeep Singh

Father’s Name :      Kala Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala guruharsahai 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Balwinder Kumar

Father’s Name :      Zeera Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Nagr Council Ward No-4, No-224
Guru Harsahai Dist- Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Prince

Father’s Name :      Balwinder

Designation :            Working Labour

Age :                              18 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ward No-9, Siwala Mandir Gurharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                        Tarsem

Father’s Name :      Gura Data

Designation :            Working Labour

Age :                               43 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ghv. Gurharsahai Firozepur  Punjab-152022

Name :                        Yushaf

Father’s Name :      Sadak

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ward No-4 Guru Karam Singh Basti
Gurharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Billa Singh

Father’s Name :      Ajit Singh

Designation :           Working Labour

Age :                              26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothan wala Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gursewak Singh

Father’s Name :      Ajit Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                38 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mankapura,Sarai Amanat, Khan
Tarn Taran,Punjab-143414

Name :                         Rinku Singh

Father’s Name :      Ajit Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Motanwala Ferozepur Gurharsahai
Punjab-152022 

Name :                         Nanak Singh

Father’s Name :      Tara Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharih Wal Btar Ferozepur 
Punjab-152022

Name :                         Balwinder Singh

Father’s Name :      Roorh Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               27 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jawal Singh Wala Guruharsahai
Punjab-152022

Name :                         Jangir Singh

Father’s Name :      Amar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               43 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Motam Wala Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Satpal

Father’s Name :      Sohan Lal

Designation :            Working Labour

Age :                                31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Lakhmeer Pura Guruhar Sahai 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Balwant Singh

Father’s Name :      Bagga Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               55 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ka Uttar Ferozepur 
Punjab-152022

Name :                         Kulbir Singh

Father’s Name :      Balwant Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               18 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ka Uttar Ferozepur 
Punjab-152022

Name :                         Hurmeer Singh

Father’s Name :      Harbans Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ka Uttar Gurharsahai 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Ram

Father’s Name :      Jaila

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Bear Sahib Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Surjit Singh

Father’s Name :      Makhan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               23 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Saraj Singh

Father’s Name :      Shafi Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharinwala Brar Sharinwala Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Yadwinder Singh

Father’s Name :      Mukhtiar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               53 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mankapura,Sarai Amanat, Khan
Tarn Taran,Punjab-143414

Name :                         Yadeinder Singh

Father’s Name :      Mukhtiar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

V.p.o- Sharin Wala Bear
Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Ram Singh

Father’s Name :      Karam Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharin Wala Brar Sharinwala 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurmej Singh

Father’s Name :      Kala Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               30 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Manjit

Father’s Name :      Sadik

Designation :            Working Labour

Age :                               43 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

V.P.O Gurhar Sahai Ferozepur
Punjab-152022

Name :                         Amritpal Singh

Father’s Name :      Kashmir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharin Wala Brar Sharinwala 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                        Amit Kumar

Father’s Name :     Ashok Kumar

Designation :           Working Labour

Age :                               23 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Near Ber Sahib Guru Harsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Guruchran Singh

Father’s Name :      Saadi Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               54 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothan wala Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Kulwant Singh

Father’s Name :      Kashmir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               34 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Pind Basti Boharhuian Wali
Guru harsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Saraj Singh

Father’s Name :       Baldev Singh

Designation :             Working Labour

Age :                               30 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ward No-4 Guru Katm Singh Basti
Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Jagga Singh

Father’s Name :      Kala Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               67 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Chugha Po- Sahrihwala Bear Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Jaj Singh

Father’s Name :      Balbir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                44 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

H.No-157 Mohan Ke Uttar
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Surjeer Singh

Father’s Name :      Dhola Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                28 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Dist Ferozepur Basti Maghar Singh
Wali Guruharsahai Punjab-152022

Name :                          Harnek Singh

Father’s Name :      Mangal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               37 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Balwant Singh

Father’s Name :      Shinder Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahi 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Kulwant Singh

Father’s Name :      Jagtar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               27 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
  Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurpreet Singh

Father’s Name :      Jalor Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               21 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                           Gopal Ghodri

Father’s Name :       Dipan Ghodri

Designation :             Working Labour

Age :                                48 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

383 Ward No-2 Shankr Basti
Guruharshai ferozepur Punjab-152022

Name :                         Kuldeep Singh

Father’s Name :      Malook Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- New Salemshah 
Fazilka Derozepur Punjab-152123

Name :                          Boharh Singh

Father’s Name :      Tarlok Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               47 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothanwala Ferozepur Guruharsahai Punjab-152022

Name :                        Sewak Singh

Father’s Name :      Prem Singh

Designation :           Working Labour

Age :                              19 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Baghu Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                        Jaswinder Singh

Father’s Name :      Harbans Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               30 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                         Gurmej Singh

Father’s Name :      Gurnam Singh

Designation :             Working Labour

Age :                                25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Dist- Ferozepur Jiwan Arain Fazilka Punjab-152024

Name :                          Gurmeet Singh

Father’s Name :      Santa Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basri Kishan Singh Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurnam Singh

Father’s Name :      Pritam Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               23 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                        Satnam Singh

Father’s Name :      Darshan Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Hithar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                         Som Raj

Father’s Name :      Darshan Ram

Designation :           Working Labour

Age :                               36 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Hithar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                          Jasveer Singh

Father’s Name :      Joginder Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Hithar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                          Naagar

Father’s Name :      Ashik Guruhar

Designation :            Working Labour

Age :                               44 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sahai Guruharsahai
Ferozepuir Punjab-152022

Name :                          Jagsir Singh

Father’s Name :       Aziz Singh

Designation :             Working Labour

Age :                                32 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Bagga Wala Baghuwala Ferozepur
Punjab-152022

Name :                         Dalip Singh

Father’s Name :      Mangal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               34 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur
Pindi Punjab-152022

Name :                         Manjit Singh

Father’s Name :      Lachhman Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur 
Pindi Punjab-152022

Name :                         Mukhtiar Singh

Father’s Name :      Gurdeep Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                         Mangat Singh

Father’s Name :      Banta Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               40 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                        Gurmeet Singh

Father’s Name :      Pala Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               47 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothanwala Ferozepur Guruharsahai
Punjab-152022

Name :                         Jatinder Singh

Father’s Name :      Daleep Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Baghu Wala Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Lingat

Father’s Name :       Darshan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                28 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :     FZR/NR

 

Sharinwala Ferozepur  Punjab-152022

Name :                         Balwinder Singh

Father’s Name :      Jangir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mihan Ke Uttar Ferozepur, Punjab-152022

Name :                          Lachhman Singh

Father’s Name :      Sardara Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               71 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Joy Singh Wala Guruhar Sahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Tara Chand

Father’s Name :      Janak Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               56 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Near Ber Sahib Guruharsahai   Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Ikbal Singh

Father’s Name :      Balveer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                         Harmesh Singh

Father’s Name :      Daria Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               37 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Prem Singh

Father’s Name :      Jeer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               32 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Baghe Ke Hithar Fazlika Punjab-152024

Name :                         Prem Singh

Father’s Name :      Sher Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               44 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Shamsher Singh

Father’s Name :      Murad Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               47 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Mere Kalan (Chappa Arili )Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Chhinder Singh

Father’s Name :      Gurmej Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               27 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurbaksh Singh

Father’s Name :      Piterpal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Lakhimipursa Guruharshai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Surinder Kumar

Father’s Name :      Mohan Lal

Designation :            Working Labour

Age :                                48 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

275, Ward No-9 Adarsh Nagar Guru Harsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Manjir Singh

Father’s Name :      Viskha Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               41 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Post- Office Guruharsahai Nidhana
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurmeet Singh

Father’s Name :      Santa Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               32 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Guruchran Singh

Father’s Name :      Chiman Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               23 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur
Punjab-152022

Name :                         Dhola Singh

Father’s Name :      Saren Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               46 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Maghar Singh Wali Guru Harsahai Fazilka Punjab-152022

Name :                          Badal

Father’s Name :       Anait

Designation :            Working Labour

Age :                               42 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Prianala canal Colony Ferozepur
Punjab-152003

Name :                          Sonu

Father’s Name :      Jogindar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               38 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Bazk Side Ber Sahib Mohala Valmik
Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Daljit Singh

Father’s Name :      Darshan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharin Wala Brar Ferozepur
Punjab-152022

Name :                         Sham Singh

Father’s Name :      Khem Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Jagjit Singh

Father’s Name :      Gurchran Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               28 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Kohar Singh Wala Ferozepur  Punjab-152022

Name :                         Lal Singh

Father’s Name :      Puran Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               32 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Punnu

Father’s Name :      Jiwan

Designation :            Working Labour

Age :                               36 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ward No-17 Gali No-5 Bharat Nagar
Ferozepur City Punjab-152002

Name :                          Satnam Singh

Father’s Name :      Chiman Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               37 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Santhokh Singh

Father’s Name :      Baldev Signh

Designation :           Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruhar Saahai
Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Bihar Singh

Father’s Name :      Tara Singh

Designation :            Working Labour

Age :                              30 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharinwala Brar Sharinwala
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Kirandeep

Father’s Name :      Saffi Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

 

Sharinwala Ferozepur Punjab-152022

Name :                        Manpreet Singh

Father’s Name :      Aahma

Designation :           Working Labour

Age :                               22 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Nidhana Post- Guruharsahai
 Ferozepur Puniab-152022

Name :                        Chiman Singh

Father’s Name :      Dhola Singh

Designation :            Working Labour

Age :                              42 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Bandi Wala Pinmdi Ferozepur
Guruharshai Punjab-152022

Name :                          Suba Singh

Father’s Name :      Jarnail Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               40 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai Ferozepur
Jalalabad Ounjab-152022

Name :                          Sandeep Singh

Father’s Name :      Mankit Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharshai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Hardeep Singh

Father’s Name :      Malkeet Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharshai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Prince

Father’s Name :      Vikjay Kumar

Designation :           Working Labour

Age :                              24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Valmeek Mahala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurpreet

Father’s Name :      Sohan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Guru Karam Singh Navi Abadi
Guruhatsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Debu Ram

Father’s Name :      Sultan Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               53 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ward No-6 Bhatha Basti Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                           Mangat Ram

Father’s Name :       Jalu Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               48 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ber Sahib Guruharsahi
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Harmesh Singh

Father’s Name :      Kashmeer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               36 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Suraj

Father’s Name :      Balwinder Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               19 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Chopra St New Modal Town Muktsar Road  Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Dharminder Singh

Father’s Name :      Pappu Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-155022

Name :                         Ravinder Kumar

Father’s Name :      Jeer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Hithar Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Subaj Singh

Father’s Name :      Jarnail Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               36 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Singhwala Uttar Lomcichar
Kala Fazilka Punjab-152024

Name :                           Surjir Singh

Father’s Name :       Khushhal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Gibind Ghar Guruharsahai
Ferozepur Punjab-155022

Name :                         Udeek Singh

Father’s Name :      Balwinder Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               22 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 
Vill- Jiwan Arain Guruharsahai

Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Tirath Ram

Father’s Name :      Manu Ram

Designation :           Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Near Valmik Mohala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Balwinder Singh

Father’s Name :      Ajir Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Sucha Singh

Father’s Name :      Saddu Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               45 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Shinder Pal

Father’s Name :      Ajit Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Hithar Guruharsahai  Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Paramjeer Singh

Father’s Name :       Darshan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Lal Singh

Father’s Name :       Karam Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               48 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Jogindar Singh

Father’s Name :      Raj Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               47 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

 

Mere Khurd Fazilka Punjab-152022

Name :                          Mangal Singh

Father’s Name :      Lakhmir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Aeaia Wala Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Tarsem Singh

Father’s Name :      Barkar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               49 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Baghuwala Firozepur Sharienwala
Punjab-152022

Name :                         Sanjeer Kumar

Father’s Name :      Pritam Lal

Designation :            Working Labour

Age :                               35 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Raolway Basti Mandi Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Surender Singh

Father’s Name :      Kehar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ferozepur Wasti Bohrian 
Guruharsahai Fazlika Punjab-155022

Name :                          Ajay Kumar

Father’s Name :      Darshan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               23 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Manjir Singh

Father’s Name :      Joginder Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               35 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Jassa

Father’s Name :      Dana Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               36 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

 

Sharinwala Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Surender Singh

Father’s Name :      Mukhtiar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               34 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Rao Ke Hithar  Ferozepur  Punjab-152023

Name :                         Om Prakesh

Father’s Name :      Makhan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Kutabbhar Bhata Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Harmesh Singh

Father’s Name :      Gurdeep Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               35 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Ravi

Father’s Name :      Bota

Designation :            Working Labour

Age :                               21 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

V.O.P Guruharshai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Jogindar Singh

Father’s Name :      Bagha Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               43 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Jeet Singh

Father’s Name :      Surain Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               52 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

West Kalle Wala Mohan Ke Uttar
Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                           Satnam Singh

Father’s Name :       Gurdeep Singh

Designation :             Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Baghu Wala Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Sukhpreet Singh

Father’s Name :      Baj Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               22 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Baghu Wala Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Jaspal

Father’s Name :      Mohan Lal

Designation :            Working Labour

Age :                               38 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

276 War No-9 New Modal Town
Guruharsahai Ferpozepur Punjab-152022

Name :                         Sonu

Father’s Name :      Mangal Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               32 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Brae Sahib Guruharsahai
Fieozepur Punjab-152022

Name :                         Des Singh

Father’s Name :      Gurdip Singh

Designation :             Working Labour

Age :                                31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Ashwani

Father’s Name :       Veer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               32 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahgai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Surinder Singh

Father’s Name :      Jangir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               41 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

 

Mothanwala Firozepur Punjab-152022

Name :                          Kewal Singh

Father’s Name :      Chiman Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               23 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur
Punjab-152022

Name :                         Gurnam Singh

Father’s Name :      Chaman Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur 
Punjab-152022

Name :                          Sarshan Singh

Father’s Name :      Jagga Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                47 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Bittu Singh

Father’s Name :      Mukhtir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               19 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Anil Kumar

Father’s Name :      Harbans Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               28 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Lakhirnipura Guruharsahai
 Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Sukhdev Singh

Father’s Name :      Piara Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Dist- Ferozepur Bohrian 
Guruharsahai Fazilka Punjab-152022

Name :                          Darashan Singh

Father’s Name :      Mkhushhal Si ngh

Designation :            Working Labour

Age :                               69 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ferozepur Basati Kesar Singh Wali
Guruharsahai Fazilka Punjab-152022

Name :                         Vijay Kumar

Father’s Name :      Sohan Lal

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Balmiki Muhalla Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022-

Name :                          Nasub

Father’s Name :       Buta Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

V.P.O Guruharsahai Sahae Nidhana
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Surat Singh

Father’s Name :      Akbar

Designation :            Working Labour

Age :                               27 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

V.P.O Guruharsahai Nidhana 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Raj Singh

Father’s Name :      Jagsir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               30 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Jatinder Singh

Father’s Name :      Bohar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                              19 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mothan Wala Ferozepur Guruharsahai Punjab-152022

Name :                         Dalip Singh

Father’s Name :      Kishor Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               46 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Chhappa Arikki Guruharsahai Punjab-152022

Name :                          Ashik Kumar

Father’s Name :      Mangal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Indra Kaoini Guruharsahai  Ferozepur Punjab-155022

Name :                         Karamjit Singh

Father’s Name :      Khushia Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               47 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Chhappa Arikki Guruharsahai Punjab-152022

Name :                         Kulwant Signh

Father’s Name :      Girbachan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               35 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

 

Baghuwala Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gursial Singh

Father’s Name :      Vajeer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               42 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-*152022

Name :                         Krishan Lal

Father’s Name :      Mewa Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               43 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

H.No-8 Ward No-1 Eailway Basti
Guruharsahai Firozepur Punjab-152022

Name :                         Chan Singh

Father’s Name :      Veer Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               39 years                

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Chhappa Arikki Guruharsahai Punjab-152022

Name :                          Rawnder Singh

Father’s Name :      Harbans Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               33 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Mahindar Singh

Father’s Name :      Teja Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               43 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ahmad Dhandi Derozepur Punjab-152022

Name :                         Jaskaran Singh

Father’s Name :      Gurtej Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai Ferozepur Punjab-1552022

Name :                         Gurjant Singh

Father’s Name :      Balwant Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                23 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Pindi Punjab-152022

Name :                        Gaurav Sahita

Father’s Name :      Ajit Kumar

Designation :            Working Labour

Age :                               19 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Pothimala Guruhersahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                        Satnam Singh

Father’s Name :      Kala Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               20 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharinh Wala Brar Sharienwala   Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Jagseer Singh

Father’s Name :      Lal Singh

Designation :           Working Labour

Age :                              62 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Chhappa Arikki Guruharsahai Punjab-152022

Name :                          Jagseer Signh

Father’s Name :      Jogindar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               30 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Sharih Wala Brar Sharinwala
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Varinder Pal Singh

Father’s Name :      Lakhmir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               34 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Near Bijali Ghar Guru Harsahai
Ferozepur  Punjab-152022

Name :                          Gurmeit Singh

Father’s Name :      Kashmir Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               34 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Kesar Singh Wali Khajte Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Satnam Singh

Father’s Name :      Bhila Singh

Designation :            Working Labour

Age :                              28 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai

 

 Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Sandeep Singh

Father’s Name :      Mangal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai
 Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Sukhpal Singh

Father’s Name :      Baldev Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               27 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur  Punjab-152022

Name :                         Satnam Singh

Father’s Name :      Arjun Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               25 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Sukhmander Singh

Father’s Name :      Karnail Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basti Takhmirpura Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Harnam Singh

Father’s Name :      Bagga Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               54 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Dist- Ferozepur Basti Bohria 
Guruharsahai Fazlika Punjab-152022

Name :                          Jaswant Ram

Father’s Name :      Jagdish Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Basri Lakhmir Pura Guruharsahai 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurmeet Singh

Father’s Name :      Mangal Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               34 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Jarnail Singh

Father’s Name :      Thankar Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Ravi

Father’s Name :      Tara Chand

Designation :            Working Labour

Age :                               36 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Bare Sahab Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Shalinder Singh

Father’s Name :      Kashmeer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur  Punjab-152022

Name :                         Satnam Singh

Father’s Name :      Kaur Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               24 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Gurbachan Singh

Father’s Name :      Natha Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               37 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Mandal Singh

Father’s Name :      Gurdeep Singh

Designation :           Working Labour

Age :                              33 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill- Kutbghard Bhatta Guruharsahai 
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Surjeer Singh

Father’s Name :      Gurdial Singh

Designation :            Working Labour

Age :                                27 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Joy Singh Wala Guruharsahai
 Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Satnam Singh

Father’s Name :      Surjeer Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur
Punjab-152022

Name :                        Chran Singh

Father’s Name :      Ratan Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               39 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Chappa Ariki Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Kulwant Singh

Father’s Name :       Shinder Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               31 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Mukhtiar Singh

Father’s Name :      Fauja Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               48 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Vill Chappa Arikki Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Jagsir Singh

Father’s Name :      Tara Singh

Designation :           Working Labour

Age :                               41 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jhandu Wala Guruharsahai  Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Raj Kumar

Father’s Name :       Zira Ram

Designation :            Working Labour

Age :                               40 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Ward No-9 Aadash Nagar Guruharsahai Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Karan Kumar

Father’s Name :      Dhanu Ram

Designation :            Working Labour

Age :                              19 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Bazk Side Mohalla Valmik
Gurharsahai Ferozepur Punjab-1525022

Name :                         Sandeep Singh

Father’s Name :      Kashmir Singh

Designation :           Working Labour

Age :                              33 years                  

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Shrinwala Brar Sharinwala
Ferozepur Punjab-152022

Name :                          Diwan Singh

Father’s Name :      Chhiba Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               43 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Jawaye Singh Wala Guruharsahai
Ferozepur Punjab-152022

Name :                         Jagir Singh

Father’s Name :      Bagu Singh

Designation :            Working Labour

Age :                               60 years                 

Rly. Goods-shed :    Guru Harsahai

Division/Zone      :    FZR/NR

 

Mohan Ke Uttar Ferozepur Punjab-152022