Name :                       Om prakash maurya 

Father’s Name :          shri ram milan

Designation :            Working Labour

Age :                                35 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-mujhana,po-Pakari Dhaurahara,ps-Munderwa
Dist-Basti(UP) Pin-272002

 

 

Name :                          Samay kumar

Father’s Name :        shri ramnath

Designation :            Working Labour

Age :                               31 years

Rly. Goods-shed :     Basti

 

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill+po-mawai,ps-chhapiya Dist-gonda(UP),pin-271305

Name :                            Jitendra singh

Father’s Name :        Shri rajendra singh

Designation :               Working Labour

Age :                                 38 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-baraijot,po-amrauli shumali ps-sonaha,dist-basti(UP) Pin-272190

 

 

Name :                          Anil kumar 

Father’s Name :        ShriRamkewal

Designation :            Working Labour

Age :                              26 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LKO / NER

 

Card Holder Address:Vill-aurjungle khas
po-jahlipur,ps-sonaha,dist-basti(UP)
pin-272190

 

 

Name :                          Ram ashis 

Father’s Name :        Haribhajan

Designation :            Working Labour

Age :                                25 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-bhiura,
po+ps-dubauliya bazar,Dist-Basti(UP) Pin-272131

 

 

Name :                          Govind chaudhari

Father’s Name :        Triveni prasad

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

 

Card Holder Address: Vill-aurjungle khas po-jahalipur,ps-sonha Dist-Basti(UP),pin-272190

 

 

Name :                       Devendra kumar pandey

Father’s Name :      Ramshankar pandey

Designation :            Working Labour

Age :                              28  years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-aurjungle khas po-jahalipur,ps-sonaha,dist-basti(UP) Pin-272190 

 

Name :                          Ravi kumar

Father’s Name :        meghnath

Designation :            Working Labour

Age :                               29 years

Rly. Goods-shed :    Basti

Division/Zone      :     LKO / NER

 

 Card Holder Address:Vill-mujhana po-pakari dharahra,ps-munderwa dist-Basti(UP)pin-272002

Name :                           Mahendra kumar

Father’s Name :        Parshuram

Designation :            Working Labour

Age :                             28 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

Card Holder Address: Vill umahi(mishraganjwa),po- etbahara(gaur),ps-gaur,Dist-Basti(UP) Pin-272163

Name :                            Pritam kumar gautam 

Father’s Name :        Omprakash

Designation :            Working Labour

Age :                             25 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-cheruiya
po-belghat,ps-kaptanganj Dist-Basti(UP),pin-272163

 

 

Name :                          Ravindra 

Father’s Name :      Ramtirath

Designation :            Working Labour

Age :                             41 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-parmesvrapur
po-Parsaw,ps-lalganj,dist-basti(UP) Pin-272301
Mob: 9919500716

 

 

Name :                           Chandramaul

Father’s Name :        munnar prasad

Designation :            Working Labour

Age :                             35 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LKO / NER

 

Card Holder Address:Vill+po-bhangura
ps-kalwari,dist-basti(UP)pin-272301

 

Name :                          Sachin kumar 

Father’s Name :        Ramdhani

Designation :            Working Labour

Age :                               28 years

Rly. Goods-shed :    Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-mujhana,po-pakari dharhara ps-munderwa,Dist-Basti(UP) Pin-272002

 

Name :                           Ramjokhan 

Father’s Name :        Dharamraj

Designation :            Working Labour

Age :                             29 years

Rly. Goods-shed :    Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-mujhana,
po-pakari dharhara,ps-munderwa
Dist-Basti(UP),pin-272002

 

 

Name :                         Surendra kumar

Father’s Name :      shiv kumar

Designation :            Working Labour

Age :                              27 years

Rly. Goods-shed :    Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-mujhana
po-pakari dharhara,ps-munderwa
dist-basti(UP) Pin-272002

 

 

Name :                           Sane alli 

Father’s Name :        wajid alli

Designation :            Working Labour

Age :                               26 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-mujhana,
po-pakari dharhara,ps-munderwa
Dist-Basti(UP) Pin-272002

 

 

Name :                           Ramdhan 

Father’s Name :        chaitu

Designation :            Working Labour

Age :                              50 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-barwa,po+ps-purani bastiDist-Basti(UP),pin-272002

 

 

Name :                          Krishna prasad

Father’s Name :      Dukhran

Designation :            Working Labour

Age :                              45 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-chilwaniya
po-baidarimustkaham,ps-kalwari,
dist-basti(UP) Pin-272301

 

Name :                           Pramod kumar 

Father’s Name :        Rajidram

Designation :            Working Labour

Age :                               25 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LKO / NER

 

Card Holder Address:Vill-kalwari ahatmali po+ps- kalwari,dist-basti(UP)pin-272301

 

Name :                           Chandrika 

Father’s Name :        sitaram

Designation :            Working Labour

Age :                                40 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-charkaila,
po-delhwa,ps-kalwari,Dist-Basti(UP) Pin-272301

 

Name :                          Baliram 

Father’s Name :        Satai

Designation :            Working Labour

Age :                              40 years

Rly. Goods-shed :     Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-mujhana po-pakari dharhara,ps-munderwa
Dist-Basti(UP),pin-272002

 

Name :                            Vishram

Father’s Name :        satai

Designation :            Working Labour

Age :                              46 years

Rly. Goods-shed :    Basti

Division/Zone      :     LOK/NER

 

Card Holder Address: Vill-mujhana po-pakari dharhara,ps-munderwa Dist-Basti(UP),pin-272002

 

Name :                            Ranjeet kumar 

Father’s Name :        sukhraj

Designation :            Working Labour

Age :                               27 years

Rly. Goods-shed :    Basti

Division/Zone      :     LKO / NER

 

Card Holder Address:Vill-mujhana po-pakari dharahra,ps-munderwa dist-basti(UP)pin-272002

 

 

Name :                           Om Prakesh Paswan

Father’s Name :        Lt Chhangi Prasad

Designation :             Publicity Incharge

Age :                                51 years

Rly. Goods-shed :    Basti

Division/Zone      :     LKO / NER

 

Nirmali Kund, Po- Purani Basti, Dist- Basti, Uttar Pradesh-272002