Name :    Aslam Ansari 

Father’s Name :  Navi Rasool

Designation :          Executive Member

Age :                            32 years                 

Rly. Goods-shed :   All Good’s Shed’s

Division/Zone      :    IZN/NER

Lucknow, Udham Singh Nagar, Gadarpur, uttarakhand-263152  

 

Name :    Priyanshu Arya 

Father’s Name :  Yash Pal Arya

Designation :          Executive Member

Age :                            21 years                 

Rly. Goods-shed :   All Good’s Shed’s

Division/Zone      :    IZN/NER

94 Rajendre nagar Rajpura , Ward no. 4 Haldwani Nainital , uttarakhand-263139