Name:                         Dinesh Bhagat           

Father’s Name:     Bhagwan Bhagat

Designation:           Divisional President

Age:                               47 Years 

Rly. Goods-shed:    Nagpur (CR)

Division/Zone:         NGP/CR

Plot No.217, Katol Road, Near Fire Collage, Shruti Society, Katolroad, Nagpur Maharashtra 440013 

Name: Pranit Rajanand Shende

Father’s Name: Shambhuji Ramteke

Designation: Executive Member 

Age: 22 Years 

Rly. Goods-shed: NGP

Division/Zone: NGP/CR

Plot No:- 1 Galo no- 9/R Near Mahathero Buddha Vihar Chandramani Nagar Bhagwan Nagar Nagpur Maharastra 440027 

Name:  Yash Sanjay Gavande

Father’s Name:  Sanjay Gavande

Designation: Executive Member 

Age: 21 Years 

Rly. Goods-shed:  NGP

Division/Zone:  NGP/CR

Jawalgaon, Yavatmal,  Maharastra 445201

Name:       Pradeep Kumar Bhoyer

Father’s Name:  Kishan Prasad Bhoyer

Designation:  Supervisor 

Age:  33 Years 

Rly. Goods-shed:  (Gondia )

Division/Zone:  NGP/CR

 

 Jagpur Road, Ward No.33, Bihind Polly Collage Balaghat, Madhya Pradesh 481001