Name :                   Raj Kumar Paswan

Father’s Name :     Nevi Paswan

Designation             Working Labour

Age :                        49 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Pusaho, Ward No.08,Pusaho, Samastipur, Bihar-848207

Name :                    Parveen Chaudhri

Father’s Name :      Nathan Chaudhri

Designation : Working Labour

Age :                        37 years

Rly. Goods-shed :    New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Rahaun Road Ward No. 5, Dalip, SinghNagar , Khanna, Ludhiara, Punjab -141401

Name :                    Sanjeev Choudhry

Father’s Name :      Puleshvar Choudhry

Designation : Working Labour

Age :                         35years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Ward No.3, Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

 

Name :                    Ganga Paswan

Father’s Name :      Hari Lal Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        45 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No. 1481, Near Railway, Station ,Dr, Ambaedkar, Colony, Ward No.5,  Khanna Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Raj Kumar Chaudhari

Father’s Name :      Kalu Chaudhari

Designation : Working Labour

Age :                        44 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Chorhti, Khagaria, Bihar -852160

Name :                    Lalan

Father’s Name :      Hari Lal

Designation : Working Labour

Age :                         43 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

H No.315, Ward No.5, Avtar, NagarKhanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                   Sanjay Kumar

Father’s Name :     Chetu Yadav

Designation             Working Labour

Age :                        41  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No.782, Samrala, Road Near Gran Markit, Ward No.25, Nai, Abadi, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Sakun Kumar

Father’s Name :      Dilo Chaudhary

Designation :           Working Labour

Age :                        33 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 02, Kishanpur Ratwara, Madhepur, Bihar-852210

Name :                    Sunny Kumar

Father’s Name :      Nathan Chaudhari

Designation :           Working Labour

Age :                        23 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Streat H No.5, ward No.03, Dalip, Singh, Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Rajesh Chaudhary

Father’s Name :      Rajendra  Chaudhary

Designation : Working Labour

Age :                        31 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Parbha Nagar P/o, Burni ,Choutham Borne, Khagaria, Borney, Bihar-851201

Name :                    Ranbir Chaudhari

Father’s Name :      Govind Chaudhari

Designation : Working Labour

Age :                         37 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

 Village, Patel Nagar P/o, Borney ,Choutham Borne, Khagaria,Borney, Bihar-851201

Name :                   Mukesh Chaudhari

Father’s Name :     Jay Kishor Chaudhari

Designation             Working Labour

Age :                        28  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Medani Nagar P/o, Kaithi,  Ps-Choutham Borne, Borney Khagaria,Chautham Bihar-851201

Name :                    Lakshmi Rajak

Father’s Name :      Fagu Rajak

Designation : Working Labour

Age :                        54 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Sanhauli Ward No.16, Chitra Gupt Nagar Sonhuli Khagaria,P/o, Bihar-851205

Name :                   Fulo Chaudhari

Father’s Name :     Shankar  Chaudhari

Designation             Working Labour

Age :                        30  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Medani Nagar P/o, Kaithi, ,Ps-Choutham Borne, Khagaria,  Bihar-851201

Name : Anil Paswan

Father’s Name :      Ganga Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        32 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Streat H No.5, ward No.05, Near Railway Station Avtar Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Sulem Paswan

Father’s Name :      Narian Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        50 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

 H No.638, ward No.03, Dalip, Singh, Nagar, Alaur Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Chander Kumar

Father’s Name :      Ramu Pasvan

Designation : Working Labour

Age :                         28 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

S No.8, Avtar Nagar Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                   Nabab Paswan

Father’s Name :     Shambho Paswan

Designation             Working Labour

Age :                        31 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No.18, Ward No.5, Dalip Singh, Nagar Rahoun Road, Ludhiana Punjab, 141401

Name :                    Nathan Choudhri

Father’s Name : Tapeshwar Chaudhari

Designation :           Working Labour

Age :                        58 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Streat H No.7, Ward No.05, Avtar Nagar,Ludhiana, Khanna, Punjab-141401

Name :                    Raj Kishore Thakur

Father’s Name :      Bindeshavari Thakur

Designation : Working Labour

Age :                        38 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

 Ward No.3, Street No.11, Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Lalan Kumar

Father’s Name :      Sankar Paswan

Designation : Working Labour

Age :                         21 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Alauli Khagaria Bihar-848203

Name : Amrit  Paswan

Father’s Name :     Maheshwar Paswan

Designation             Working Labour

Age :                        37 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Bhikharighat, Budhaura, Khagaria, Bihar- 858203

Name :                    Ramperavesh Paswan

Father’s Name :      Ram Lakhan  Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        37 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No.601, Ward No.15, Near Jhugia Kothin, Dalip Singh Nagar, Khanna,Ludhhiana, Punjab-141401

Name :                    Ganashyam Paswan

Father’s Name :      Chhotelal Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        39 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.02, Sisauni Kothi, Sisauni, Begusarai, Bihar-851130

Name :                    Pawan Paswan

Father’s Name :      Lachami Paswan

Designation : Working Labour

Age :                         51 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Ward No.03,Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhhiana, Punjab-141401

Name :                   Ram Budhi Paswan

Father’s Name :     Ram Bahadur Paswan

Designation             Working Labour

Age :                        59 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.15, Kamathan, Amba, Alauli, Khagaria, Bihar- 848203

Name :                    Sonu  Paswan

Father’s Name :      Rambuddhi Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        31 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Amba Kamathan Alauli, Khagaria,Bihar-848203

Name :                    Haricharan Paswan

Father’s Name :       Nevi Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        50 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.3. St No. 7, Dalip Singh Naga, Khanna, Ludhiana, Punjab -141401

Name :                    Sharwan Kumar

Father’s Name : Arun Chaudhri

Designation : Working Labour

Age :                         22 years

Rly. Goods-shed :   New  khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Ward No.03,Gali No.10, Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhhiana, Punjab-141401

Name :                   Ramesh Chaudhari

Father’s Name :     Prameshwar Chaudhari

Designation             Working Labour

Age :                        52 years

Rly. Goods-shed :     New  khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Vuillage Medni Nagar, P/o, Kaithi Ps-Chautham, Borne,  Khagaria, Bihar- 851201

Name :                    Manoj  Chaudhary

Father’s Name :      Police Choudhari

Designation :           Working Labour

Age :                        45 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Lalheri Road, Steet No.4, Lali MC, Kothi Dalip, Singh Nagar, Khanna Ludhiana, Punjab -141401

Name :                    Gawashkar Chaudhari

Father’s Name :       Nachhatar Chaudhari

Designation : Working Labour

Age :                        31 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.1, Near Kali Mandir, Guru Nanak, Mohalla, Khanna, Ludhiana, Punjab -141401

Name :                    Omprakash Chaudhary

Father’s Name :        Rajendra Chaudhary

Designation : Working Labour

Age :                         48 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Village, Medani Nagar P/o, Kethi Choutham, Borne, Khagaria, Borney, Bihar-851201

Name :                   Shiv Kumar Chaudhari

Father’s Name :     Kailu Chaudhari

Designation             Working Labour

Age :                        38 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Ward No.05, Chorhli, P/o, Beldaur, Chorhli, Khagaria, Bihar- 852161

Name :                    Paro Chaudhary

Father’s Name :      Puran Choudhari

Designation :           Working Labour

Age :                        46 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

1049, Boran Tola, Jayapabha, Nagar, Jay Parbha Nagar, Chautham Khagaria, Bihar-851201

Name :                    Uday Chaudhary

Father’s Name :       Mohan Choudhary

Designation : Working Labour

Age :                        45 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Navatoliya, Pachaunt, Anchal, Beldour, Pachaut, Khagaria, Bihar-852161

Name :                    Sanjay Paswan

Father’s Name :        Ramlakhan Paswan

Designation : Working Labour

Age :                         42 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Village, Sumbha Anchal Alauli, Summha, Khagaria, Sumbha Bihar-848201

Name :                   Devendra Paswan

Father’s Name :     Upendra Paswan

Designation             Working Labour

Age :                        48 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Sanjhauti, P/o, Goriyami Alouli, Goriami, Khagaria, Goriyami, Bihar- 848203

Name :                    Ranjit Chaudhary

Father’s Name :      Jetan Choudhari

Designation :           Working Labour

Age :                        41 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Street, No.04, Ward No.3, Dalip Singh,Nagar, Khanna, Ludhiana, Khanna, Punjab-141401

Name :                    Kaurav Kumar

Father’s Name :       Madan Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        40 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No. B-18, Ward No. 3, Street No.7, Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhiana, Pungab-141401

Name :                    Satish

Father’s Name :        Sekhar Chaudhary

Designation : Working Labour

Age :                         26 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Ward No.5, Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhaiana, Punjab-141401

Name :                   Pinku

Father’s Name :     Rajender Singh

Designation             Working Labour

Age :                        27 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

403, Ward No.02, Samrala Road, Model Town Gill Colony, KhannaLudhiana, Punjab-141401

Name :                    pawwan Paswan

Father’s Name :      Hari Lal Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        48 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 3, Dalip Singh Nagar, Street, No.5, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Sheetal Paswan

Father’s Name :       Rajaram  Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        40 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 13, Sumbha, Khagaria, Sumbha, Bihar-828401

Name :                    Rohit Kumar

Father’s Name :        Pawan Paswan

Designation : Working Labour

Age :                         24 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Street No.7, Near Railway Station Dalip Singh, Nagar, Khanna,Ludhiana, Punjab-141401

Name :                   Vikram  Paswan

Father’s Name :     Parmod  Patti

Designation             Working Labour

Age :                        33 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 22, Bhattian, Alaur, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Premlal Paswan

Father’s Name :      Bhumi Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        32 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Bhikhari, Ghat Ward No. 08, Bhikhari, Ghat Khagaria, Bihar-848203

Name :                    Naresh Paswan

Father’s Name :       Dharo Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        48 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 02, Guru Nanak Nagar, Khanna, Ludhiana, Panjab-141401

 

Name :                    Vicky Kumar

Father’s Name :        Pawan Kumar

Designation : Working Labour

Age :                         25 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Ward No.3, Street No.5 Dalip Singh, Nagar, Khanna,Ludhiana, Punjab-14140

Name :                   Vivek Kumar

Father’s Name :     Visheswar  Parihar

Designation             Working Labour

Age :                        29 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR


Name :                    Darogi Paswan

Father’s Name :      Ramnandan Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        39 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Bhikhari Ghat Khagaria, Bihar-848203

Name :                    Deepak Kumar Paswan

Father’s Name :       Sulo  Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        31 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 02, Guru Nanak Nagar, Khanna, Ludhiana, Panjab-141401

Name :                    Roshan Paswan

Father’s Name :        Suresh Paswan

Designation : Working Labour

Age :                          33 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Village, Pir Nagar, Gamrihya, Bagushari, Bihar

Name :                   Munilal Paswan

Father’s Name :     Sadhu Paswn

Designation             Working Labour

Age :                        44 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, Manshi, Khagaria, Bihar

Name :                    Ravindra Paswan

Father’s Name :      Upendra Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        43 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, D, Sanjhoti, Ward No.14, D, Sanjhoti, Goriami, Khagaria, Bihar-848203

Name :                    Pappu Pasven

Father’s Name :       Biran Pasvan

Designation : Working Labour

Age :                        36 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Bhela Simri, Khagaria, Bihar- 851204

Name :                    Manikchaad Kumar

Father’s Name :        Ramnath Paswan

Designation : Working Labour

Age :                          29 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Shumbha Khagaria, Bihar-848201

Name :                   Inder Paswan

Father’s Name : Arjun Paswan

Designation             Working Labour

Age :                        38 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 3, Street No.7, Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Sita Ram Chaudhri

Father’s Name :      Durgi Chaudhari

Designation :           Working Labour

Age :                        60 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Jiwan Chaudhari

Father’s Name :       Nathan Chaudhari

Designation : Working Labour

Age :                        36 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 5, Gali No,7, Avtar, Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Dharmveer Paswan

Father’s Name :        Sabas  Paswan

Designation : Working Labour

Age :                          38 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

H No.03, Street No.7, Ward No.3, Dalip Singh, Nahar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                   Rohit Paswan

Father’s Name :     Shankar Paswan

Designation             Working Labour

Age :                        37 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.3, Gali No.3, Rahun Road Dalip, Singh Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Bunty Paswan

Father’s Name :      Shri Jhihsho Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        33 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Street No.7, Ward No.3, Dalip Singh, Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Laxmi Paswan

Father’s Name :       Dhiyani Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        40 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.21, Rat Nagar, Panjab-141401

Name :                    Ravish

Father’s Name :        Jai Parkash Sah

Designation : Working Labour

Age :                           22 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Posale, Road Khanna, Nawada, P/o, Nawada Punjab-141401

Name :                   Sunil Sah

Father’s Name :     Sankar Sah

Designation             Working Labour

Age :                        35 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Uttam Nagar IDBI Bank Gali. Gt Road, Khaana, Ludhaina, Punjab-141401

Name :                    Ravinder Ram

Father’s Name :      Bachan Ram

Designation :           Working Labour

Age :                        37 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Uttam Nagar IDBI, Bank Gt Road, Khanna Ludhaina Punjab-141401

Name :                    Munna Dash

Father’s Name :       Rajdev Dasv

Designation : Working Labour

Age :                        38 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Kudiya Kundia, Kuriya, East, Champaran Bihar-855416

Name :                    Lukesh Kumar

Father’s Name :        Sant Lal

Designation : Working Labour

Age :                           34  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Uttam Nagar, Majri Mohalla, Khanna Ludhiana, Punjab-141401

Name :          Sachchidanand Kumar Chaudhary

Father’s Name :     Laddu Chaudhary

Designation             Working Labour

Age :                         34 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.06, Jawahar Nagar Chautham, Khagaria, Chautham , Bihar-851201

Name :                    Veer Singh

Father’s Name :      Kishori Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        37 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Village, A.L.H, Sahise, Aloli, Khagaria, Bihar-848203

Name :                    Ravinder Paswan

Father’s Name :       Dukho Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        48 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Guruteg Bahuder Nagar, Khanna, Ludhiana Panjab-141401

Name :                    Lakhpati Paswan

Father’s Name :        Sataynarayan  Paswan

Designation : Working Labour

Age :                           46  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Village, Subhia Ghagighat, Mas, Khagaria, Bihar-848201

Name : Asharifi Ram

Father’s Name :     Ram Ratan Ram

Designation             Working Labour

Age :                         51 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No. 10, Bhikhari

Ghat, Khagaria, Bihar-848203

Name :                    Ranjit Kumar

Father’s Name :      Naginder Kumar

Designation :           Working Labour

Age :                        27 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No.1535, Ward No.21, Gali No.2, Dharmpur, Disposal, Road Khanna, Ludhiana, Panjab-141401

Name :                    Pankaj Kumar

Father’s Name : Arjun Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        20 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Uttam Nahar I.D.B.I Bank, Gt Road, Khanna, Ludhiana Panjab-141401

Name :                      Banti

Father’s Name :        Jaswant

Designation : Working Labour

Age :                           42  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Mata Rani Mohall H No.176, Ward No.20, Ravi, Dass Mandir Khanna, Ludhiana Panjab-141401

Name :                      Santosh Dass

Father’s Name :     Rajindar Dass

Designation             Working Labour

Age :                        37 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No.28, Ward No.22, Majri Mohlla, Dana Mandi Khanna, Punjab-141401

Name :                    Pawan Kumar

Father’s Name :      Heera Lal

Designation :           Working Labour

Age :                        31 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.07, Amlol Fategar, Sahib Punjab-141407

Name :                    Mukesh Kumar

Father’s Name :       Ramotar Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        27 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Uttam Nahar I.D.B.I Bank, Gt Road, Khanna, Ludhiana Panjab-141401

Name :                      Barinder Paswan

Father’s Name :        Dhyani  Paswan

Designation : Working Labour

Age :                           37  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Sajaanpur Barmbarhi, Darbhanga Bihar-847201

Name :                      Sonu Kumar

Father’s Name :     Okil  Mandal

Designation             Working Labour

Age :                        24 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Fatehgarh Sahib Ward, No.9, Punjab-141401

Name :                    Mukesh Paswan

Father’s Name :      Jagdo Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        30 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Baghar Samastipur, Baghar, Bihar-848506

Name :                    Sonu Kumar

Father’s Name :       Varinder Mandal

Designation : Working Labour

Age :                        23 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.06, Near Nabha Bus Stand, Amloh Fatehgarh Sahib Punjab-147203

Name :                      Bhola Singh

Father’s :                   Harinarayan Sah

Designation : Working Labour

Age :                           31  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Street No01, Majri Mohaia, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                      Ramesh Kumar Sah

Father’s Name :     Mahendra Sah

Designation             Working Labour

Age :                        28 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Street No01, Majri Mohaia, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Virinder Singh

Father’s Name :      Iaswanyt Singh

Designation :           Working Labour

Age :                        41 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Mata Rani, Mohlla Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name : Arjun Paswan

Father’s Name :       Ram Parsad Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        54 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Utta Nagar I.D.B.I, Bank Gt Road, Khanna Ludhiana, Punjab-141401

Name :                      Kangesh Kumar

Father’s :                   Nanki Mehto

Designation : Working Labour

Age :                           32  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Uttam Nagar I.D.B.I, Bank Gt RoadKhanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                      Suraj Kumar

Father’s Name : Anandi  Mandal

Designation             Working Labour

Age :                         24 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Uttam Nagar I.D.B.I, Bank Gt Road, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name : Akshardeep Paswan

Father’s Name :      Ramfull paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        39 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Uttam Nagar Near, I.D.B.I, Bank Gt Road, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                    Ranjit  Kumar

Fathe’s Name :       Vishwnath Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        33 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Jurawanpur Khagaria Bihar-844508

Name :                      Raman

Father’s : Arjun Paswan

Designation : Working Labour

Age :                           22  years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Street No.11, Ward No.3, Dalip Singh Nagar, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                      Madan Ray

Father’s Name :     Jhugnandan Ray

Designation             Working Labour

Age :                         39 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Kajmiya, Mahdi, Muzaffarpur, Bihar

Name :                    Gautam Kumar

Mother’s Name :      Shavita Devi

Designation :           Working Labour

Age :                        27 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Khanna Ward No. 2, Dhampur Nagar, Khisan Colony Khanna, Punjab

Name :                    Jitindar Kumar

Father’s Name :       Shankar Paswan

Designation : Working Labour

Age :                        24 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.28, Bhattian Khanna, Ludhiana, Panjab -141401

Name :                      Ghopal Kumar

Father’s :                   Raj Kumar Paswan

Designation : Working Labour

Age :                           26 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Ward No.7, Amloh, Fatehgarh, Sahib, Punjab-140407

Name : Ashok Paswan

Father’s Name :     Bhisni Paswan

Designation             Working Labour

Age :                         45 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Khanna, Ward No.2, Dhanpur, Nagar, Khisan Colony, Khanna, Ludhiana, Punjab

Name : Abhimanyu Kumar

Father’s Name : Ashok Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        22 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Khanna, Ward No.2, Dhanpur, Nagar, Khisan Colony, Khanna, Ludhiana, Punjab

Name :                    Karan Kumar

Father’s Name :       Harinder Gupta

Designation : Working Labour

Age :                        20 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.2, Guranak Nagar, Khanna Ludhiana, Punjab-141401

Name :                      Subham

Father’s :                   Raju Paswan

Designation : Working Labour

Age :                           24 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :    UMB/NR

Dalip Singh Nagar, Ward No.3, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                      Lalit Kumar

Father’s Name :     Raj Kumar

Designation             Working Labour

Age :                         34 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Maria Road Amloh Fatehgar, Sahib Punjab-147203

Name :                    Bablu Paswan

Father’s Name :      Kedar Paswan

Designation :           Working Labour

Age :                        42 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Wala School Kishan Encleve, Colony, Khanna Ludhiana, Punjab-141401

Name :                     Moti lal

Father’s Name :       Mangal

Designation : Working Labour

Age :                        41 years

Rly. Goods-shed :     New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

H No.201, Mahpun Road, Ward No3, Dalip Singh Nagar Khanna, Ludhiana, Punjab-141401

Name :                      Vinod Kumar

Father’s Name :     Ram bharose Tivari

Designation             Working Labour

Age :                         47 years

Rly. Goods-shed : New Khanna

Division/Zone      :   UMB/NR

Ward No.3, Gali No.08, Dalip Singh, Nagar Khanna Ludhiana Panjab-141401